Privacy Statement

Privacy Statement NL


Twood customized interiors hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Verwerken van persoonsgegevens
Twood customized interiors kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.
Af en toe kunnen we ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.
U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar info@twood.nl te sturen.
Daarnaast zijn wij ge├»nteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Twood customized interiors. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.
Twood customized interiors maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.
Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Twood customized interiors neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van persoonsgegevens
Twood customized interiors verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren. Twood customized interiors kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Twood customized interiors.
Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden
Twood customized interiors verkoopt, noch verhuurt noch leased klantenlijsten aan derden. Twood customized interiors zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
te voldoen aan een juridisch verzoek; of
om de rechten of eigendom van Twood customized interiors te beschermen en verdedigen; of
te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Twood customized interiors of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Twood customized interiors zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens
Twood customized interiors zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Twood customized interiors bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Twood customized interiors zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Twood customized interiors raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Twood customized interiors. uw informatie beschermt.

Contact informatie
Twood customized interiors ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Twood customized interiors niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de heer E. Oomen via info@twood nl of telefonisch via +31 71331705.
Twood customized interiors wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Projecten

Project Naarden

Lees meer

Project Warmond

Lees meer

Kastenwand Ouderkerk aan de Amstel

Lees meer

Bedrijfsruimte van Ruiten Foodpack

Lees meer

Keuken de Zilk

Lees meer

Keuken Roelofarendsveen

Lees meer

Keuken Rijnsburg

Lees meer

Van Wezel accountants en adviseurs

Lees meer

Rederij van Hulst

Lees meer

Keuken woonhuis Katwijk

Lees meer

Badkamer meubels

Lees meer

Woonhuis Oude Wetering

Lees meer

Laad meer projecten

Contact